Türk Nöroşirürji Dergisi" ve "Turkish Neurosurgery" Yayın Kurulu

Kurullar
A-Türk Nöroşirürji Derneği "Türk Nöroşirürji Dergisi" ve "Turkish Neurosurgery" Yayın Kurulu
Editör
Cem Yılmaz

Bölüm Editörleri
Dattatraya Muzumdar Neurooncology
Hideroni Kobayashi Cerebrovascular Surgery
Gianpiero Tamburrini Pediatric Neurosurgery
R.Kemal Koç Spinal Surgery
Ahmet Bekar Functional Neurosurgery
Andreas Unterberg Neurotrauma
Uygur Er General Neurosurgery
Mustafa Kemal Hamamcıoğlu General Neurosurgery

Editör Yardımcıları
Pınar Aydın Öztürk
Selim Ayhan
Sinan Bahadır
Murat Şakir Ekşi
Oktay Gürcan
Şahin Hanalioğlu
Ferhat Harman
Tuğba Moralı Güler
Emre Özkara
Fikret Şahintürk
Salim Şentürk
M.Özgür Taşkapılıoğlu
Cezmi Çağrı Türk
Fatih Yakar


B-Türk Nöroşirürji Derneği Editör Danışma Kurulu Üyeleri
Başeditör
Cem Yılmaz

Önceki Editörler
Kaya Aksoy
Nur Altınörs
Murad Bavbek
Deniz Belen
Kemal Benli
Hakan Caner
Yücel Kanpolat
Zafer Kars
Talat Kırış
Osman Ekin Özcan
Tunçalp Özgen
Selçuk Palaoğlu
Erdener Timurkaynak
Selçuk Peker

C-Türk Nöroşirürji Derneği Bülteni Yayın Kurulu Üyeleri
Oğuz Baran
Semra Işık
İlkay Işıkay


D-Türk Nöroşirürji Derneği Web Sayfası Yayın Kurulu Üyeleri
Oğuz Baran
Semra Işık
İlkay Işıkay