Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu

Ana Sayfa

Sevgili Genç Nöroşirürjiyenler,

Türk Nöroşirürji Derneği tarafından görevlendirilen kurulumuz, yönerge ve hedefler doğrultusunda çalışmaya başlamıştır. Öncelikli hedefimiz olan genç nöroşirürjiyenleri ortak bir platformda buluşturmak için oluşturulan bu sayfayı olgu sunumları, anketler, forumlar, sosyal ve bilimsel duyurular ve röportajlarla zenginleştirmek arzusundayız. Ayrıca mecburi hizmetini sürdüren veya bitiren meslektaşlarımızın çalıştıkları klinik-hastane-şehir hakkındaki bilgileri derleyerek, mecburi hizmet kurasına katılacak meslektaşlarımız için bir veri bankası oluşturmayı istiyoruz. Bu amaçla öncelikle halen mecburi hizmetini sürdüren arkadaşlarla iletişime geçilmeye başlanmıştır. Bu konuda meslektaşlarımızdan kendilerine ulaşılamayanlardan bizlerle iletişime geçmelerini önemle rica ediyoruz. Önem verdiğimiz bir başka konu da, yurt dışına eğitim ve/veya araştırma için gitmek isteyen meslektaşlarımıza yol göstermek ve kolaylık sağlamak için daha önce yurt dışında çeşitli merkezlerde bulunmuş hocalarımız ve arkadaşlarımızdan tecrübelerini ve bulundukları merkezle ilgili görüşlerini derleyip, sayfamızda yayınlamaktır.

Kurulumuza sadece bir temsil görevi verilmiştir, kurulumuz yönerge ve hedefler doğrultusunda tüm meslektaşlarımızın görüş, katkı, yorum ve eleştirilerine açıktır. Özellikle genç meslektaşlarımızın istek ve beklentileri bizim için çok önemlidir ve yol göstericidir. Bu nedenle sadece bu web sayfasının zenginleşmesinde ve devamlılığında değil, hedeflerimize ulaşmada sizlere ihtiyaç duymaktayız ve katkılarınızı bekliyoruz.

En iyi dileklerimizle

Genç Nöroşirürjiyen Kurulu

Genç Nöroşirürjiyenler Mail Grubu: gencbeyincerrahlari@googlegroups.com