Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu

Ana Sayfa

Değerli Genç Nöroşirürjiyenler,

Türk Nöroşirürji Derneği - Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu 2021-2023 Yönetim Kurulu olarak amacımız, zorluklarla ve özveriyle dolu bir eğitim sürecinden genç nöroşirürjiyenleri ve nöroşirürjiyen adayı asistan hekimleri bir araya getirerek gelecek işbirliği olanaklarını artırmak, çeşitli bilimsel ve sosyal faaliyetlerle mesleki gelişimlerine ve dayanışmalarına katkıda bulunmaktır.

Kurul olarak 2021-2023 görev dönemimiz için bu amaçlar doğrultusunda; üyelik, eğitim, araştırma ve hizmet olmak üzere dört ana başlık altında birçok hedef belirledik (GNK YK 2021-2023 Faaliyet Planı). Ülkemizdeki tüm genç nöroşirürjiyenlere ve nöroşirürji asistanlarına ulaşmak, zorunlu hizmet sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm ve destek için iletişim ağı oluşturmak, Derneğimiz bünyesindeki çeşitli toplantı, kurs ve etkinliklere genç nöroşirürjiyenler olarak daha fazla katkı sağlamak, genç nöroşirürjiyenler olarak ülke çapında çok merkezli klinik araştırma projeleri başlatmak, üyelerimizi tüm dünyadaki eğitim ve araştırma olanaklarından haberdar etmek bunlardan sadece bazılarını oluşturmaktadır.

Faaliyetlerimizi planlarken, tüm dünyanın yaklaşık iki yıldır mücadele ettiği COVID-19 pandemisinin yarattığı yeni koşulları da dikkate almaya çalışmaktayız. Pandeminin oluşturduğu olumsuz koşullar yanında ortaya çıkan yeni fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanmamız gerektiği inancındayız. Dijital dönüşümün açtığı yeni ufukların mesleğimizin geleceğini de şekillendireceği açıktır. Bu bağlamda, mesleğimizin geleceğini oluşturan tüm genç nöroşirürjiyen arkadaşlarımızı da bize katılmaya ve katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu süreci aktif olarak yürütebilmek için çeşitli çalışma grupları (eğitim, bilimsel araştırma, mecburi hizmet vb.) oluşturacağımızı ve bu grupların tüm üyelerimize açık olacağını da vurgulamak istiyoruz. Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu’nu, birbirimizden güç aldığımız ve geleceği birlikte şekillendirebileceğimiz bir platform olarak görüyoruz.

Tüm genç nöroşirürjiyenleri aramızda görmekten kıvanç duyacağız.

Saygılarımla,

Dr. Şahin Hanalioğlu
TNDer GNK Yönetim Kurulu Başkanı