Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Klinikler
 • ANKARA
 • Başkent Üniversitesi Nöroşirürji
 • Başkent Üniversitesi Nöroşirürji

  GENEL BİLGİLER

  KURUM TÜRÜ ÜNİVERSİTE HASTANESİ
  KURUM ADI Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
  KLİNİĞİN ADI Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD
  ŞEHİR ANKARA
  ADRES Fevzi Çakmak Caddesi 10. Sokak No: 45 06490 Bahçelievler Ankara Türkiye
  TELEFON 0-312-212-68-68
  FAKS 0-312-212-57-28
  WEB SİTESİ www.baskent.edu.tr

   

  KLİNİĞİN FİZİKİ İMKANLARI (ALTYAPI BİLEŞENLERİ)

  KAPASİTE   TEKNOLOJİ
  SERVİS YATAĞI SAYISI 20 CERRAHİ MİKROSKOP SAYISI 1
  YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI 4 C KOLLU
  HAFTALIK AMELİYAT MASASI 7 ULTRASONİK ASPİRATÖR
  KLİNİĞE AİT YOĞUN BAKIM İNTRAOPERATİF USG
  ARAŞTIRMA LABORATUARLARI
  KLİNİK BÜNYESİNDE VEYA AYNI KURUM İÇİNDE
  İNTRAOPERATİF BT  
  MİKROCERRAHİ İNTRAOPERATİF MR  
  ANATOMİ İNTRAOPERATİF ANJİYO  
  MOLEKÜLER NÖRONAVİGASYON  
  DİĞER (BELİRTİNİZ)   STEREOTAKSİ SİSTEMİ
      STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ  

   

  YILLIK ORTALAMA AMELİYAT SAYILARI

  NÖROONKOLOJİ 200 BASİT SPİNAL 325 PERİFERİK SİNİR 50
  NÖROVASKÜLER 50 KOMPLEKS SPİNAL 125 PEDİATRİK 20
  NÖROTRAVMA 50 FONKSİYONE 30 RADYOCERRAHİ 0

   

  KLİNİĞİN TARİHÇESİ

  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde Nöroşirürji Anabilim dalı (ABD) Dr. M.Nur Altınörs'ün 15 Ocak 1995 tarihinde ABD başkanlığına atanması ile kurulmuştur. Dr. Hakan Caner beyin cerrahisi uzmanı olarak bu tarihe kadar görev yapmaktaydı. Aynı yılın güz dönemi TUS sınavı ile ilk araştırma görevlilerinin alınmasıyla mezuniyet sonrası eğitim başlatıldı. Başkent Üniversitesi bünyesinde 1998'de Adana, 2000'de Alanya, 2003'de Konya ve 2007'de İstanbul'da açılan hastanelerde Nöroşirürji üniteleri kuruldu. İzmir hastanesine 2011 yılında bir nöroşirürji uzmanı atanarak göreve başladı. Bu ünitelere atanan doktorlar belirli bir süre Ankara'da çalışarak sistemi tanıma ve adapte olmak olanağı buldular. Tüm birimler arasında Ankara merkezin liderliğinde entegre bir sistem geliştirildi. Ankara'da görevli öğretim üyelerinin daha kompleks cerrahi olgular için Ankara dışı birimlere destek vermeleri, araştırma görevlilerinin anılan merkezlerde belirli zamanlarda rotasyonları ve diğer merkezlerdeki doktorların Ankara'da mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında görev almaları, Bağlıca yerleşkesindeki araştırma laboratuarında projelerin yürütülmesine katkıları entegre sistemi oluşturan aktivitelerdir.

   

  KLİNİK ÇALIŞANLARINA AİT BİLGİLER (SORUMLULAR, UZMANLAR, ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ)

  İDARİ GÖREVİ ÜNVANI AD SOYAD E-mail İLGİ ALANI 1 İLGİ ALANI 2 İLGİ ALANI 3
  ANABİLİM DALI BŞK Prof.Dr. Nur Altınörs mnaltinors@gmail.com NÖROONKOLOJİ NÖROTRAVMA SPİNAL
    Prof.Dr. Hakan Caner canerhak@gmail.com SPİNAL ENDOSKOPİK KAFA NÖROONKOLOJİ
    Doç.Dr. Cem Yılmaz cemerimyilmaz@gmail.com SPİNAL KAFA TABANI CER. FONKSİYONEL
    Doç.Dr. Salih Gülşen salihgulsen07@gmail.com NÖROVASKÜLER KAFA TABANI CER. NÖROONKOLOJİ
    Uzman Dr. Erkin Sönmez erkinso@gmail.com SPİNAL NÖROTRAVMA NÖROONKOLOJİ
    ARŞ. GRV. Fikret Şahintürk fikretsahinturk@gmail.com      
    ARŞ. GRV. Engin Fidancı enginfidanci@gmail.com      
    ARŞ. GRV. Yasin Yetişyiğit yetisyigit@yahoo.com      

   

  BİZE İLETMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

  Bu formda verilen bilgiler Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesine ait olup Anbilim Dalımıza bağlı çalışan diğer birimler için aşağıdaki kaynaklara başvurulması rica olunur. Saygılarımla

  Dr.Nur Altınörs

  1. ADANA HASTANESİ Doç. Dr. Melih Çekinmez melihcekinmez@yahoo.com 535-4561253
  2. KONYA HASTANESİ Doç. Dr. Özgür Özdemir ozgurhozdemir@yahoo.com 555-5807608
  3. İSTANBUL HASTANESİ Doç. Dr. Serdar Kabataş kabatasserdar@gmail.com 533-2685250
  4. İZMİR HASTANESİ Op.Dr.Faruk Altınel farukaltinel@gmail.com 532-2154236
  5. ALANYA HASTANESİ Op. Dr.Serkan Koşdere serkosdere@hotmail.com