Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • İhaleler Hakkında
 • TND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Grubu Sempozyumu İhale Duyurusu
 • TND Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Grubu Sempozyumu İhale Duyurusu

   “Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi ve Nörovasküler Cerrahi 
  Öğretim ve Eğitim Grubu”
  ORGANİZASYON HİZMET ALIMI VE GELİR SAĞLAMA TEKLİFİ ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİNE İSTİNADEN DUYURU
  Hizmet Alımı Şartnamesine ilişkin bilgiler

  • Hizmet Alımı şartnamesinin/teklifinin “TND” ye teslimi için son tarih: 26.10.2015 / 17.00

  Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

  Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Şartnamedeki boşluklar doldurularak teklif düzenlenecektir, boşlukların tamamının doldurulması şart olmayıp, doldurulan değerlere göre değerlendirme yapılacaktır.
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilerecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.