Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • İhaleler Hakkında
 • TNDer 36.Bilimsel Kongre İhale Duyurusu
 • TNDer 36.Bilimsel Kongre İhale Duyurusu

  Türk Nöroşirürji Derneği 36. Bilimsel Kongresinin düzenlenmesinde aşağıda bildirilen koşullar uygun olacaktır.

  Teklifinizin TNDer teslimi için son tarih 18 Mayıs 2022 Çarşamba / saat 17:00 ‘dir.

  Hizmet Alımı Şartnamesinin temini

  Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web ( www.turknorosirurji.org.tr )  sayfasından temin edilir.

  Hizmet Alımı Şartnamesinin teslimi

  • Hizmet Alımı Şartname teslimatı son başvuru tarih ve saatine kadar Taşkent Caddesi 13/4 Bahçelievler-06500 ANKARA adresine teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile gönderilebilir. (Her halükarda teklifler kapalı iç zarfta bulunmalıdır)
  • Şartnamedeki boşluklar doldurularak teklif düzenlenecektir, boşlukların tamamının doldurulması şart olmayıp, doldurulan değerlere göre değerlendirme yapılacaktır.
  • Hizmet Alımı Şartnamesi son başvuru saatine kadar DERNEK adresine ulaşmayan Hizmet Alımı başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  • İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de Hizmet Alımı Şartname başvurusu yukarıda belirtilen saatte yapılır.
  • Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.
  • Teklifler toplandıktan en geç 15 iş günü içerisinde  firmalar ayrı ayrı görüşmeye davet edilecek; görüşme takvimi tamamlandıktan sonraki iki iş günü içinde ihale sonuçlandırılacaktır.