Türk Nöroşirürji Derneği Kitapları


Temel Nöroşirürji Kitabı

  • Editör: Prof. Dr. Emel Avcı

  • Özellikler: 10 Konu Başlığı, 254 Kitap Bölümü, 415 Yazar, 2480 Sayfa
  • (Kargo alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir. Dernekten de teslim alınabilir.)

Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Tarihi

  • (Kargo alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir. Dernekten de teslim alınabilir.)

Yeterlik Sınavı Hazırlık Soru Kitabı 2021

  • (Kargo alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir. Dernekten de teslim alınabilir.)


Pediatrik Nöroşirürji Kitabı ile birlikte 3 adet TNA Kitabı

  • (Kargo alıcı ödemeli olarak gönderilmektedir. Dernekten de teslim alınabilir.)Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı ve Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri

  • Editör: Prof. Dr. R. Kemal Koç

  • STOKTA YOK.