İzmir Spinal Cerrahi Günleri

turknorosirurji.org.tr /

İZMİR SPİNAL CERRAHİ GÜNLERİ
2016 - 2017 TOPLANTI PROGRAMI

Tarih Konu Konuşmacı Moderatör
4 Kasım 2016 Alt servikal travmalar Dr.Murat Aydın Dr.Ömer Akçalı
9 Aralık 2016 Adelosan idiyopatik skolyozda yönetim Dr.Serkan Erkan Dr.Mehmet Zileli
6 Ocak 2017 Deformite cerrahisinde komplikasyonlar ve yönetim Dr. Ömer Akçalı Dr. Cüneyt Temiz
3 Şubat 2017 Spondilolistezis ve cerrahi tedavisi Dr.Hasan Kamil Sucu Dr.Haluk Berk
10 Mart 2017 Spinal Ar-Ge çalışmaları ve sertifikasyon Dr.Cüneyt Temiz Dr.Hasan Kamil Sucu
7 Nisan 2017 Yaşam kalite ölçeklerinin omurga cerrahisinde kullanımı Dr. Haluk Berk Dr. Can Koşay
5 Mayıs 2017 İleri yaş lomber dar kanal cerrahisinde sorunlar Dr.Nail Özdemir Dr.Serkan Erkan

 

Toplantı Yeri: Hilton Oteli Toplantı Salonu
18.00 - 18.30 Kokteyl
18.30 - 18.50 Kısa konuşma
18.50 - 19.00 Tartışma
19.00 - 19.45 Moderatör tarafından getirilen olgular ile "olgu çözümlemesi"
19.45 - 20.00 Katılımcılar tarafından getirilen olguların sunumu ve tartışma
   
Olgu sunumu yapmak isteyenlerin zilelim@gmail.com adresine en geç 3 gün öncesinden sunmak istedikleri olgu ile ilgili kısa bir not bildirmesini rica ederiz.
   
Moderatör
Dr. Mehmet Zileli