Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Disiplin Yönetmeliği
 • Disiplin Yönetmeliği

  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler


  AMAÇ

  Madde 1. Bu yönetmelik, Türk Nöroşirurji Derneğinin belirlediği ilkeler ile sahip olduğu vizyon ve misyon görüşleri çerçevesinde oluşturulmuş kuralları ve işleyişi korumak, dernek üyeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezalarını vermeye yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemektir.

  KAPSAM

  Madde 2. Bu yönetmelik Türk Nöroşirurji Derneği üyelerinin tümünü kapsamaktadır.

   Disiplin Yönetmeliğinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.