Skip Navigation Links
 • Ana Sayfa
 • Derneğimiz
 • Tüzük
 • Tüzük

  DERNEĞİN ADI:
  Madde 1: Derneğin adı “ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ” dir “TNDer” şeklinde kısaltılarak kullanılabilir.

  DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ:
  Madde 2: Türk Nöroşirürji Derneği 14/10/1985 tarihinde kurulmuştur. Kurucu üyeleri kimlikleri aşağıda belirtilen TC vatandaşı kişilerdir.

  1. Prof. Dr. Nurhan Avman Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mebus evleri Önder Cd. 34/4 Tandoğan Ankara.
  2. Prof. Dr. Aykut Erbengi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi. And Sk. 15/1 Çankaya Ankara
  3. Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi. Cinnah Cd. Kuloğlu Sk.18/10 Çankaya Ankara
  4. Prof. Dr. Vural Bertan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Piyade Sk. 32/3 Çankaya Ankara
  5. Prof. Dr. Süleyman Sağlam Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörorşirürji öğretim üyesi Önder Cd. 12/3 Tandoğan Ankara
  6. Prof. Dr. Özdemir Gürçay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mesnevi Sk 23/8 Çankaya Ankara
  7. Prof Dr Ertekin Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gençlik Cd. 97/4 Anıttepe Ankara
  8. Prof. Dr. Yücel Kanpolat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Mesnevi Sk. 20/15 Çankaya Ankara
  9. Prof .Dr. Tunçalp Özgen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gazi Mustafa Kemal Blv. 37/9 Yenişehir Ankara

  DERNEĞİN MERKEZİ:
  Madde 3: Derneğin merkezi Ankara’dır.

  DERNEĞİN AMACI:
  Madde 4: Türk Nöroşirürji Derneği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir.

  a) Türk Nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlendirmek amacı ile araştırma ve çalışmalar yapmak.
  b) Türkiye’deki tüm nöroşirürji mensuplarını bu birlik çatısı altında toplamak, tüm faaliyetlerini bu ilke doğrultusunda düzenlemek
  c) Yılda en az bir kez ulusal kongre düzenlemek, meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamak.
  d) Dergi ve kitap gibi mesleki yayınlar yapmak.
  e) Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurslar ve sempozyumlar düzenlemek. Burs olanakları yaratmak.
  f) Yurtdışında benzer amaçlı mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak federasyona üye olmak müşterek bilimsel organizasyonlar yapmak.
  g) Mensupları arasında sosyal amaçlı dayanışma organizasyonları yapmak, sosyal tesisler, yapı ve tüketim kooperatifi benzeri kuruluşlara öncülük etmek.
  h) Meslek mensuplarının haklarını korumak üzere ilgili kuruluşlarla anlaşmalar yapmak
  i) Genel sağlık ve kamu yararına çalışmalar yapmak.
  j) Dernek üyelerinin özlük haklarını ve hukuki haklarını korumak ve güçlendirmek.
  k) Dernek amaçları doğrultusunda her türlü idari ve hukuki yollara başvurmak
  l) Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gerektiğinde dava açmak ya da açılmış davalara katılmak

   Tüzüğün tamamına ulaşmak için tıklayınız.