TNDer Nöroşirürji Mesleki ve Özlük Hakları Kurultayı Sonuç Bildirgesi

turknorosirurji.org.tr /

TNDer NÖROŞİRÜRJİ MESLEKİ VE ÖZLÜK HAKLARI KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

Türk Nöroşirürji Derneği Mesleki Ve Özlük Hakları Kurultayı 21-22 Ocak 2017 tarihleri arasında İzmir’de toplandı. Kurultaya Türk Nöroşirürji Derneği yönetimi, derneğin tüm alt gruplarından üçer temsilci ile Sağlık Bakanlığı temsilcileri ve TTB temsilcileri de katıldı.

Kurultayda aşağıdaki konular tartışıldı;

-Nöroşirürji ve İnsan Gücü: Dr. Önder OKAY
-Nöroşirürji  ve Geri Ödeme Kurumları: Dr. Ali DALGIÇ
-Kamu ve Geri  Ödeme Kurumları: Dr. Ali İhsan ÖKTEN
-Özel Hastaneler ve Geri Ödeme Kurumları: Dr. Haluk ÖZER
-Üniversite ve Geri Ödeme Kurumları: Dr. Cüneyt TEMİZ
-Geri Ödeme Kurum Temsilcisi- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı –SUT: Dr. Mustafa ÖZTÜRK
-TTB-Hekimlik Uygulama Veri tabanı Temsilcisi-TTB Temsilcisi- HUV: Dr. Raif KAYA
-Sağlıkta Şiddet: Dr. Suat ÖKTEM
-Tartışmacı-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı: Osman Arıkan NACAR

TOPLANTI SONUÇ BİLDİRGESİ

1-Türkiye’de nöroşirürji  akademisyen ve uzman sayısının yeterli olduğu, ancak istihdam da sıkıntılar olduğu ve bu konunun bakanlık yetkililerine bildirilmesi; asistan (uzmanlık öğrencisi) eğitimlerinin çağdaş standartlara kavuşması için klinikler arası rotasyon programlarının başlatılması, bu konuda tıpta uzmanlık kurulu ile ortak çalışma başlatılması nöroşirürji hasta hizmetlerinin verilmesi için hemşire, teknisyen ve diğer yardımcı personelin yetersiz olduğu, bu konuda çözüm üretilmesi,
  
2-Özellikle özel hastaneler ve üniversitelerde geri ödemeler konusunda yaşanılan sıkıntılar nedeniyle SGK geri ödeme inceleyicileri (fatura denetçileri) ile Türk Nöroşirürji Derneği arasında ortak çalışma ve bu konuda inceleyicilere (denetçilere) bilgi aktarım ve bu toplantıların bölgesel olarak yapılması,

3-SUT işlem puanlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi konusunda konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı-Çalışma Bakanlığı ile Türk Nöroşirürji Derneği arasında ortak danışmanlık kurulu oluşturulması ve bundan sonraki görüşmelerin bu kurul aracılığıyla yapılması, tüm eğitim çalışma gruplarından kendi alanlarındaki SUT işlem puanlarının yeniden hazırlanarak 3 hafta içinde derneğe iletilmesi,

4-Özel hastanelerde çalışan hekimlerin hak edişlerinin TTB’nin oluşturduğu Hekimlik Uygulama Veri tabanı (HUV) üzerinden yapmaları, diğer kurumlardaki hekimlerinde gerektiğinde HUV’u referans olarak alması,

5-Sağlıkta şiddetin giderek arttığı, bu konuda TTB’nin Sağlık Bakanlığına sunulan cezaların arttırılmasını öngören yasa önerilerinin meclisten geçmesi için bu konuda ki çalışmaların ve girişimlerinin devam etmesi,

6-Mesleki ve Özlük Hakları Komisyonu kurulması ve komisyon üyeliklerinin Önder Okay, Ali Dalgıç, Ali İhsan Ökten, Zihni Sanus, Suat Öktem, Sertaç İşlekel, Haluk Özer, Hakan Karabağlı, Kemal Keşmer, Sedat Çağlı’dan oluşması kararına varılmıştır.

7-Kurultay ile ilgili ayrıntılı rapor daha sonra yayınlanacaktır.

Saygılarımızla,

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU