Ana Sayfa

Yönergesi

Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından ve Üniversite Nöroşirürji Anabilim Dalları başkanları veya onların görevlendireceği Profesör veya Doçent, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Nöroşirürji klinikleri Şef veya Şef Yardımcılarından oluşur. Bu ünvanlara sahip kişilerin yer almadığı Anabilim Dalı/Kliniklerde en yetkili kişi kurulun üyesidir. Bu kişiler aynı zamanda "Öğretim ve Eğitim Kurulu Kurultayı" üyesidir.

Başkanı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı'dır.

Anabilimdalı/klinikte yetkin görevinden ayrılan kişi yerine atanan kişi görev alır. Görevleri; Yapılacak Öğretim ve Eğitim Kurultaylarında Nöroşirürji Öğretim ve Eğitimi konusunda planlamalar, çalışmalar yapmak ve görüş bildirmektir.

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroşirürji Öğretmenliği tanımı; Nöroşirürji öğretmenliği; Profesör, Doçent, Klinik Şefleri, Şef Yardımcısını kapsar. Bu kişiler Türk Nöroşirürji Derneği'nin düzenlediği öğretim ve eğitim programlarında (kongre, kurs, sempozyum) öğretici olarak görev alırlar.