Türk Nöroşirürji Dergisi" ve "Turkish Neurosurgery" Yayın Kurulu

Ana Sayfa

Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Dergiler Yayın Kurulu Yönergesi

  • Türk Nöroşirürji Derneği yayınlarına yön verir.
  • Amacı "Türk Nöroşirürji Dergisi" ve "Turkish Neurosurgery" Dergilerini düzenli olarak ve bilim dünyasındaki saygın yerini koruyarak çıkarmaktır.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri ve Türk Nöroşirürji Dergileri Editör ve yardımcılarıdır. Önceki editörler Editöre danışman olarak görev yaparlar.
  • Yılda en az 2 toplantı yapar.
  • Başkanı Türk Nöroşirürji Derneği Dergileri Editörü'dür.