Temel Nöroşirürji Kursları Çalışma Grubu

Ana Sayfa

Yönergesi

1- Kurul
Amacı; Nöroşirürji öğrenim ve eğitimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmek için Nöroşirürji asistanları ve genç Nöroşirürji uzmanları için öğrenim ve eğitim kursları düzenler.

Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından seçilir. Ancak bu üyelerin aktif Nöroşirürji öğretim ve eğitimi yapıyor olması gerekmektedir. İleri Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim grupları danışman olarak grupta yer alır.

Kurs düzenleyicileri, kursun yeri, tarihi, duyurusu ve teknik konular konusunda çalışmalar yapar.
Görev süresi 4 yıldır.

2- Kurslar;
Kursların amacı farklı eğitim kurumlarında (Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde) nöroşirürji ihtisası yapmakta olan, tercihen eğitiminin 2 ile 4. yılları arasındaki asistanlar ve genç Nöroşirürji uzmanlarına Nöroşirürji öğrenim ve eğitimi temel bilgilerinde standardizasyon getirmektir. Amaç, eğitim almakta olan asistanlara Nöroşirürji öğretmek, gerekli tüm teorik ve pratik bilgileri sağlamak değildir. Bu görev ve sorumluluk, öğrencinin eğitim aldığı kurumudur. Bu kursların öğrenim ve eğitim hedefleri bir nöroşirürji uzmanın bu alanda yapması gereken asgari konuları kapsar ve hiçbir zaman ileri Nöroşirürji öğretim ve eğitim gruplarının kendi alanındaki hedeflerini içermez. Dolayısı ile kurs programı çok dikkatlice hazırlanır ve program temel Nöroşirürjiyi yansıtır.

Kurslar her yıl 3-4 günlük devreler halinde 1 kurs ve 4 yılda 1 dönem bitecek biçimde düzenlenir. Kurslarda görev alacak öğretmenleri ana liste olarak Türk Nöroşirürji Derneği kurs yöneticilerine verir. Öğretmenler Türk Nöroşirürji Derneği üyesi olan, Üniversite, ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerinde eğitim kadrosunda bulunan; Profesör, Doçent, Şef ve Şef yardımcıları ve genç öğretmen adaylarıdır. Her kurs için bu gruptan öğretmenlere görev verir. Kurslarda öğretmen olarak görev alacak kişiler daha önceden belirlenmiş konusu ile ilgili olarak; konu metni, konunun öğrenim hedeflerini, konu ile ilgili en az 10 soru ve yanıt (referans ile birlikte), (Soru formatı Yeterlilik belgesi - Board kurulundan alınır) kurula iletir. Kursun ana hedefine ve kurs geleneğine uygun olması açısından öğreticilerin öğrencilerle bu 3-4 gün boyunca birlikte olması istenir.

Kursun hedefi:
Nöroşirürji kapsamına giren, temel ve standart bir Nöroşirürji eğitiminde yer alması gereken ana başlıkları sunmak, Öğrencinin, eğitimi sırasında çeşitli nedenlerle eksikliğini hissedeceği temel konuları hatırlatarak, kendini geliştirebilmesi için anahtar bilgileri vermek, Farklı kurumlardan gelen öğrenci ve öğretmenlerin aynı ortam içerisinde birbirini tanımalarını sağlamak,
Öğrencilerin kendi kurumlarında eğitimlerindeki düzenlemeler için geri bildirimde bulunmalarını sağlamak,
Özellikle tartışma grupları ile, temel hastalıklara yaklaşımda farklı kurumlardan gelen öğretmen ve öğrencilerin temel patolojilere yaklaşımlarındaki algoritmaları aktarmaktır.

Kursun modeli:
Kurs, her biri temel bir konuya ayrılmış dört dönemden (Nöroonkoloji, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi, Nörovasküler hastalıklar, Nörotravma/fonksiyonel nöroşirürji) oluşmaktadır. Her dönemdeki 3 günlük kurs formatı; sabahları ana konuların aktarıldığı teorik dersler, öğleden sonraları ise öğrencilerin daha küçük gruplar halinde, iki öğretmenden oluşan kadro ile belirlenmiş konular üzerinde tanı ve tedavi algoritmaların karşılıklı olarak tartışıldığı tartışma gruplarından oluşmaktadır. Teorik dersler: Daha önceden saptanmış, o dönemin konusunu kapsayan, temel nöroşirürji eğitiminde öğrencinin bilmesi gereken teorik konuları kapsar.

Teorik derslerde konunun kişisel deneyim, gözlem ve hasta serilerinden çok temel bilgi olarak aktarılması beklenmektedir. Öğretmen teorik bilgiyi aktarmada doğal olarak kendi tecrübe ve birikiminden faydalanacaktır. Ancak bu dersin kongre tebliğinden çok, temel bir öğrenci dersi olduğu göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle, öğretmenin konuyu hazırlarken, o konu ile ilgili 3 ya da 4 tane öğrenim hedefi belirlemesi ve konuyu bu hedefler üzerinden aktarması uygun olacaktır.

Tartışma grupları: Tartışma grupları belli sayıda öğrenci ve iki öğretmenden oluşur. Temelde teorik dersler üzerinde pratik bilgiler sunmak ya da teorik derslerde değinilmemiş, daha nadir patolojilere ait olgu sunumları üzerinde, tanı ve tedavi algoritmasını ders süresince tartışmaya dayanır. Mümkün olduğu kadar, farklı ve nadir patolojileri bir bilmece gibi sormaktan çok, öğrencilerin katılımı ve önerileri ile temel patolojilerde standart tedavi prensiplerinin tartışılması amaç edinilmelidir. Bu nedenle, öğretmenlerin tartışacakları konu üzerinde önceden bir araya gelerek tartışılacak olgu ya da konuyu değerlendirmeleri ve bir tartışma süresi boyunca özellikli iki veya üç olguyu hazırlamaları tavsiye edilir. Tartışma gruplarında; aynı teorik derslerde olduğu gibi, kişisel görüşlerin bir tebliğ gibi sunulması yanlışına düşülmemelidir. Amaç, öğrenciye sunum yapmak değil, öğrencilere belirli bilgileri verip, aşama aşama tanı ve tedavi algoritmasını karşılıklı soru ve cevaplarla onların oluşturmasını sağlamaktır.