Eğitimcilerin Eğitimi Programları Çalışma Grubu

Ana Sayfa

Yönergesi

  • Derneğimiz öğretici ve eğitici kadrosunda bulunan ve derneğimizin düzenlediği kongre, kurs, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantılarda görev alan üyelerimizin, gelişen ve değişen koşullara göre hazırlanması için gerekli eğitim programlarını hazırlar ve önerilerini dernek yönetimine sunar.
  • Yılda en az 1 defa eğiticilerin eğitimi kursunu düzenler.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından dernek yönetim kurulunca seçilir. Bu üyeler öğretim ve eğitim kadrosunda halen aktif olarak çalışan Profesör, Doçent, Şef ve Şef yardımcıları arasından seçilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yaparlar ve toplantı tutanağını dernek yönetimine sunarlar.
  • 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni üye seçilir.