Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Çalışma Grubu

Ana Sayfa

Yönergesi

  • AR-GE çalışmalarını ve Türk Nöroşirürji Derneği - TÜBİTAK- Üniversite - Sanayi arasındaki ilişkileri düzenler. Nöroşirürji alanında AR-GE çalışmalarının gelişmesi için çalışır.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından dernek yönetim kurulunca seçilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yapar.
  • 2 kez üst üste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye seçilir.