Toplum Sağlığı, Hasta ve Yakınlarını Bilgilendirme Programları Çalışma Grubu

Ana Sayfa

Yönergesi

  • Toplumun, hasta ve yakınlarının nöroşirürji ile ilgili hastalıklar konusunda bilgilenmesi, mesleğimizin tanıtımı ve basın-yayın kuruluşlarında yer alan yanlış bilgilerin önlenmesi-düzeltilmesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme programları hazırlar. Önerilerini dernek yönetimine sunar.
  • Bu amaçla gerekli broşür, kitapçık, ilan ve benzeri gereçleri hazırlar.
  • Üyeleri, Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından dernek yönetim kurulunca seçilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yaparlar ve toplantı tutanağını dernek yönetimine sunarlar.
  • 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni üye seçilir.