Türk Nöroşirürji Tarihi Çalışma Grubu

Ana Sayfa

Yönergesi

  • Amacı; Türk Nöroşirürji Derneği ve Türk Nöroşirürji tarihi (kişi, kurum, ülke bazında) konusunda çalışmalar yapmaktır. Yapılan çalışmalar Türk Nöroşirürji Derneği tarafından yayınlanır.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından dernek yönetim kurulunca seçilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yapar.
  • 2 kez üst üste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye seçilir.