Ana Sayfa

Yönergesi

  • Etik Kurul dernek üyeleri arasında, üyelerin mesleki uygulamalarında ve kamuoyunda Nöroşirürji ile ilgili konularda etik değerlere uymayan sorunları inceler, rapor hazırlar. Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri ile ilgili şikayetleri değerlendirir ve sonuçlandırır.
  • Üyeleri, Türk Nöroşirürji Derneği üyeliğinde 10 yılını doldurmuş üyeler arasından Türk Nöroşirürji Derneği yönetim kurulu tarafından seçilir. Etik Kurul 15 kişiden oluşur. Seçilecek üyelerin daha önceden etik bir ceza almaması gerekir. En kıdemli kurul üyesi başkanlık yapar.
  • Kurul Başkanı, dernek yönetim kurulu tarafından kendisine iletilen dosya içeriğini bütün üyelere gönderir. Gerekirse kurul üyelerini toplantıya çağırır. Her bir dosya için en az 5 üyenin görüşlerinin olduğu raporu yönetim kuruluna sunar. Etik Kurul Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipler Birliği ve Yüksek Öğrenim Kurulu?nun ilgili kurulları ile de ortak çalışmalar yapabilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • 2 kez üst üste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye seçilir.