Ana Sayfa

Yönergesi

  • Başka ülkelerin mesleki dernekleri ile ilişkilerin oluşturulması ve akademik faaliyetler düzenlenmesi gibi konularla uğraşır, öneriler geliştirir. Türk Nöroşirürji Derneği'nin hedefleri doğrultusunda uluslararası alanda çalışmalar yapar. Dünya Nöroşirürji Kongresi ve diğer uluslararası kongrelerin Türkiye'de düzenlenebilmesi için girişimlerde bulunur. Önerilerini doğrudan yönetim kuruluna yapar.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir.
  • Aralarında başkan seçerler.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yapar.
  • 2 kez üst üste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye seçilir.