Ana Sayfa

Yönergesi

  • Mesleki haklarımızı ve kamu ve özel kuruluşlar ile ilişkilerimizi izler, gözden geçirir.
  • Üniversite, devlet, özel sağlık kuruluşları ile Anadolu?da çalışan hekimlerin mesleki ve özlük hakları konusunda, Türk Tabipleri Birliği asgari ücret, özel sigortalar, Sağlık uygulama tebliği (SUT) veya bütçe uygulama tarifeleri gibi konularda çalışmalar yapar.
  • Üyeleri Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından yönetim kurulu tarafından seçilir. Üyelerin dağılımı; Üniversite temsilcileri (en az 3 kişi), Sağlık Bakanlığı temsilcileri (en az 3 kişi), Özel Sektör temsilcileri (3 kişi), 1-3 Nöroşirürji Uzmanının çalıştığı il temsilcilerinden (3 kişi) oluşur.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yapar.
  • 2 kez üst üste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye seçilir.