Ödül ve Burs Programları Değerlendirme Kurulu

Ana Sayfa

Yönergesi

  • Türk Nöroşirürji Derneği, diğer kuruluşlar ve üyelerince verilen ödül, teşvik ve burs programları için jüri üyelerini seçer ve aday belgelerinin hazırlanıp jüri üyelerine iletilmesini sağlar.
  • Gelişen koşullara göre yeni ödül ve burs programları ve bunların yönergelerini hazırlar, önerilerini dernek yönetimine sunar.
  • Üyeleri, Türk Nöroşirürji Derneği üyeleri arasından dernek yönetim kurulu tarafından seçilir.
  • Görev süresi 2 yıldır.
  • Yılda en az 2 toplantı yaparlar ve toplantı tutanağını dernek yönetimine sunarlar.
  • 2 toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve yerine yeni üye seçilir.