İleri Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grupları

Ana Sayfa

Derneğimizin grupları, gruplar genel yönergesine bağlı olarak kendi yönergelerine göre görevlerini ve seçimlerini yapmaktadırlar.


Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Volkan Etuş
Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Özkan Ateş
Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Hasan Çağlar Uğur
Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Melih Bozkurt
Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Bekir Tuğcu
Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı: Şevki Serhat Baydın