Ana Sayfa

Yönergeleri

  • Mesleğimiz ile ilgili hukuki konuları inceler
  • Hak ve sorumluluklarımız ile ilgili raporlar hazırlar
  • Kanun, yönetmelik, yönerge vs önerileri hazırlar 
  • Bu konularda yönetim kurulunun onayı ile gerekli bürokratik makamlarla iş birliği ve ortak çalışmalar yapar.
  • Görev süresi 2 yıldır
  • Yılda en az 2 toplantı yapar
  • 2 kez üstüste toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Yerine yeni üye belirlenir.