Skip Navigation Links
  • Ana Sayfa
  • İhaleler Hakkında
  • DR. MEHMET ZİLELİ SPİNAL CERRAHİ İLERİ KURSU 16.KURS İHALE DUYURUSU
  • DR. MEHMET ZİLELİ SPİNAL CERRAHİ İLERİ KURSU 16.KURS İHALE DUYURUSU

    TNDer SPSCG
    Dr. Mehmet Zileli Spinal Cerrahi İleri Kursu: 16.Kurs İhale Duyurusu 

    Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Eğitim ve Öğretim Grubunun Sempozyumunun 2-4 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir'de yapılması düşünülmektedir. Tahmini katılımcı sayısı 100 ve üzeri kişidir. Sözü edilen toplantımızın düzenlenmesinde aşağıda bildirilen koşullar uygun olacaktır.
    Teklifinizin TNDer teslimi için son tarih 1.06.2016 / saat 17:00 ‘dir.

    Hizmet Alımı Şartnamesinin temini
    Hizmet Alımı Şartnamesi iş bu web (www.turknorosirurji.org.tr/TNDData/userfiles/file/tnder-spscg-2016-zileli-ileri-spinal-kursu-sartnamesi.pdf) sayfasından temin edilir.