Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu Tüzüğü

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ YETERLİK KURULU TÜZÜĞÜ

(31 Mart 2017)

I. KURULUSUN TANIMI

Madde 1.0

1.1. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu ( TNYK ) adı altında kurulan bu kurul Türkiye’de “Nöroşirürji (=Beyin ve Sinir Cerrahisi) Uzmanlık Eğitiminin” kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması amacıyla oluşturulmuştur.

1.2. Ana faaliyetlerini, belirli niteliklere sahip olan ve kurul tarafından yapılan sınavları geçen  Nöroşirürji Uzmanlarının kurul adına sertifikasyonunu sağlamak üzere yönlendirir. Sertifikasyon işlemi ve diğer çalışmalarıyla bu alanda eğitim programlarının niteliklerinin yükseltilmesi, genel ilke ve standartların belirlenmesi ve korunmasını temin eder.

1.3. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu, Türk Nöroşirürji Derneği’nin (TNDer, Ankara) bir yan kuruluşudur. Tüzel kişiliğini bu dernek ve bu derneği, yazışmalarında öncelikli muhatap olarak gören Avrupa Birliği’nin (AB) (European Union, Strasbourg) konuyla ilgili organlarından “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialistes, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği” (European Association of Neurosurgical Societies, EANS, Bruxelles) ile olan ilişkileri üzerinden kazanır. Bu kuruluşların Avrupa Birliği düşüncesi kapsamında, ulusal ve sivil bir Nöroşirürji Yeterlik Kurulu’nun oluşturulması ve çalışması yolundaki istekleri, bu kuruluşun ortaya çıkarılmasını zorlayan önemli faktörlerden biridir.

1.4. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu , TNDer’nin bir yan kuruluşu olmakla birlikte, işlemlerinde kendi yönetmeliği içerisinde kalmak kaydıyla tamamen bağımsız hareket eder.

II. AMAÇLARI

Madde 2.0.

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu'nun amaçları:

2.1. Nöroşirürji uzmanlık eğitiminin düzeyini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak amacı ile uzmanlık eğitiminin ana yapısını oluşturmak, bu amaçla çekirdek eğitim programı, asistan karnesi, en az yapılması gerekli uygulamalı eğitim sınırlarını belirlemek yolunda gösterdiği çalışmalarla, Türkiye’de Nöroşirürji alanında ulaşılması arzu edilen standartları oluşturmak;
 
2.2. Türkiye’de Nöroşirürji eğitimi veren kuruluşların, bu eğitimi en üst düzeyde verebilmelerini ve bu kuruluşların standardizasyonunu sağlamak üzere, Nöroşirürji Eğitim ve Müfredat komisyonuyla ortak çalışmalar yürütmek suretiyle organize olmak, önerilerde bulunmak; bu standartların oluşmasını sağlamak amacıyla Türkiye’de Nöroşirürji alanında planlama ve istatistik çalışmaları yapmak; bu kuruluşların yapılarını geliştirebilmek amacı ile gönüllülük temelinde ziyaret etmek ve belirlenmiş standartlara göre akredite etmek;

2.3. Belirli niteliklere sahip olan ve kurul tarafından yapılan sınavları geçerek yeterlikleri saptanan   Nöroşirürji Uzmanlarının kurul adına sertifikasyonunu sağlamak;

2.4. Ulusal ve uluslararası düzeyde “Türk Nöroşirürji Uzmanı” ünvanını, bu ünvana sahip kişilerin profesyonel statüsünü savunmak ve güçlendirmek üzere çalışmalarda bulunmaktır.

2.5. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu   sertifikasyonunun öncelikle, “Avrupa Tıp Uzmanları Birliği” (Union Européen des Médecins Spécialistes, UEMS, Bruxelles) ve “Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Birliği” (European Association of Neurosurgical Societies, EANS, Bruxelles)  “Avrupa Nöroşirürji Board”u (ANB) ve sertifikasyonuna nitelik olarak paralellik göstermesi; nihai olarak da Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu   Sertifikasının ANB Sertifikasıyla eşdeğer olarak işlem görebilmesidir.

2.6. Günün değişen koşullarının ortaya çıkardığı yeni zorunluluklar doğrultusunda, Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu   temel amaçlarını daha iyi bir şekilde gerçekleştirmek için yeni hedefler, yeni çalışma alanları ve yeni alt kurulların oluşumu için karar alma yetkisine sahiptir.

2.7. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu’nun amacı hiçbir şekilde Nöroşirürji Uzmanı veya hekim olan kişilerin profesyonel aktivitelerini kısıtlamak değildir. Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu sertifikası herhangi bir şekilde, yasal bir yeterlik derecesine, imtiyaz nedenine veya Nöroşirürji pratiği lisansına karşılık gelmez; bu anlamda Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu sertifikası bir lisanstan çok  bir ödül belgesi niteliğindedir.


Tüzüğün tamamına ulaşmak için tıklayınız...

 
LookUs & OnlineMakale