Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) ve “Türk Nöroşirürji Board’u” (TNB) Kuruluş ve Tarihçesi

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu (TNYK) ve “Türk Nöroşirürji Board’u” (TNB) Kuruluş ve Tarihçesi

Türk Nöroşirürji Yeterlik Kurulu’nun (TNYK) kurulması için çalışmalar 1994 yılında başlamıştır. Türk Nöroşirürji Derneği (TND) Yönetimi, o zamanki adıyla Türk Nöroşirürji Board’nun (TNB) hazırlanması için, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Aykut Erbengi ve Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Savaş’ı görevlendirmiştir. İki Beyin Cerrahı, yoğun bir çalışma temposuyla ve haftada bir bir araya gelerek birkaç ay içinde TNB’unun temel kurallarını ortaya çıkarmışlardır. Bu çalışmayı hazırlarken, Türk Nöroşirürjisinin yapısı göz önünde tutulmakla birlikte, esas olarak Amerikan Nöroşirürji Board’unun ve Avrupa Nöroşirürji Board’unun yönetmelikleri gözden geçirilmiş, her ikisinden önemli özellikler aktarılmıştır. Temel fikir olarak, TNB’inin bu iki yabancı ve öncü Board’la uyumluluğuna özen gösterilmiştir. Hatta, Amerikan veya Avrupa Board Sınavını geçenlere TNB Belgesinin verilmesi fikri başından beri yerleştirilmiştir; halen de uygulanmaktadır. Sonuç olarak, ortaya çıkan TNB ana çalışması, Türk Nöroşirürji Board’nun çalışabilmesi için, kurulların seçilişinden her türlü işleyiş şekline kadar detaylı kurallar içermekteydi.

Bu temel TNB Yönetmelik, Kurallar ve Düzenlemeler’i, 1995 yılında Türk Nöroşirürji Dergisinde Basıldı (Ek-pdf) (1). Bu çalışma Türkiye’deki Tıpta Uzmanlık Dernekleri içindeki ilk Yeterlik Kurulu veya “Board” çalışmasıydı ve birçok uzmanlık derneği TND’in yaptığı bu çalışmayı daha sonra kendilerine uyarlayarak Yeterlik kurullarını kurdular.

Sonuç olarak, 1994’te çalışmalarına başlanan TNB, TND üyelerine 1995’te bu basımla tanıtıldı ve 2005 yılında Genel Kurulda oylanarak olduğu gibi kabul ve TNYK adıyla aktive edildi; içinde yer alan kurul oluşturma kurallarına göre ilk üyeler belirlendi. Daha sonraki yıllarda birçok kurul üyesi ve kurul başkanı, bu ilk kural ve tüzük üzerinden TNYK adıyla kesintisiz olarak çalışmaları sürdürmüş ve çok değerli katkılarda bulunmuşlardır. Doğal olarak, bu ilk tüzüğe zaman içinde, ihtiyaca ve değişen koşullara göre ek maddeler eklenmiş ve modifiye edilmiştir. Bununla birlikte, TNYK Tüzüğü halen 1994 te hazırlanan TNB’nun temellerini ve ruhunu korumaktadır.

Referans:

  1. Turk Norosirurji Bordu. Turk Norosirurji Dergisi (ISSN 1019-5157) 5 (1): 3-36, 1995
 
LookUs & OnlineMakale